Brandveiligheid

Brandgevaar wordt vaak onderschat. Ongevallen als de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam drukken de samenleving met de neus op de feiten. Het is van belang dat het gebouw voldoet aan de eisen voor brandveiligheid, zodat gevaar zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

 • Alphaplan kan uw vastgoed toetsen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de brandveiligheid van gebouwen. Uiteraard voert Alphaplan ook een aanvullende toetsing uit. Tijdens de toetsing van aanwezigheid van brand- of rookbevorderende materialen.
 • Aanwezigheid van doorvoeren tussen compartimenten.
 • De scheiding tussen verschillende compartimenten.
 • Aanwezigheid van installaties.
 • De aanwezigheid van kieren tussen dak en wanden op zolder.
 • De mogelijkheden om veilig te kunnen vluchten.
 • De situatie tussen de vluchtroutes in portieken en woningen.

Dit doen wij met behulp van de Alphaplan app. Alphaplan heeft met deze app inmiddels voor verschillende woningcorporaties het woningbezit op brandveiligheid gecontroleerd. De originele bouwtekeningen geven geen zekerheid aangaande de kwaliteit van de brandveiligheid, een inspectie is daarom noodzakelijk. Voor de inspectie van brandveiligheid heeft Alphaplan deze speciale app ontwikkeld. Hiermee kunnen we de inspectie efficiënt uitvoeren en de gegevens eenvoudiger verwerken tot totaaloverzichten, rapporten en begrotingen. Tijdens de inspectie van brandveiligheid bekijkt Alphaplan ook hoe eventuele werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld de inspecteur ruimte tussen de woningscheidende muur en het dakbeschot constateert, meet de inspecteur meteen de oppervlakten van de plafonds op. Vervolgens neemt hij deze gegevens met een foto op in een overzicht waarin ook een maatregel met de bijbehorende kosten staan.

De aansluiting tussen de woningscheidende wand en het dakbeschot is door het plafond vaak aan het zicht onttrokken. Een onderzoek met een endoscoop biedt hierin uitkomst. Naast controle van de aansluiting van de woningscheidende wand met het dak controleert Alphaplan de gehele brandveiligheid. Vooral de brandscheiding op branddoorslag inclusief de aanwezige doorvoeren en sparingen en de mogelijke brandoverslag naar de aangrenzende woningen.

Het brandcompartiment is volgens het concept brandveiligheid en het Bouwbesluit het belangrijkste element om uitbreiding van de brand te voorkomen. Onder een brandcompartiment wordt verstaan: een gebouwdeel met als eigenschap dat een brand die in datzelfde compartiment ontstaat, in het kader van brandveiligheid gedurende een bepaalde tijdsduur (afhankelijk van het gebouwtype), maar minimaal 20 minuten niet verder dan dat compartiment gaat. Wanneer personen zich in het compartiment bevinden, moeten die voor een goede brandveiligheid in staat zijn om binnen een halve minuut het compartiment te ontvluchten. Deze halve minuut is erg belangrijk, omdat hierna de kans op verstikking snel toeneemt.

In het bouwbesluit is brandveiligheid, en vooral de brandcompartimentering, een belangrijk onderdeel. Het belangrijkste hierbij is de beheersbaarheid van de ontstane brand. Een bouwwerk dat voldoet aan de eisen voor brandveiligheid wordt onderverdeeld in brandcompartimenten door middel van constructies die een weerstand hebben tegen brand. Dit wordt ook wel de WBDBO genoemd, de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Dit houdt in dat de constructie in het kader van brandveiligheid een brand voor een bepaalde periode binnen één compartiment houdt. Eventueel aanwezige deuren in deze constructies dienen zelfsluitend en brandwerend te zijn. Alleen dan wordt aan de eisen voor brandveiligheid voldaan.

De inspectie app voor inspecties naar brandveiligheid is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app voor inspecties naar brandveiligheid of één van onze andere apps contact met ons op.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

De apps van Alphaplan zijn al ingezet voor de onderstaande relaties.

 • duravermeer lang
 • heembouw
 • Logo-Stadgenoot
 • rondomwonen
 • Staedion
 • woonpartners-mh
 • gooi-en-omstreken-logo
 • coen hagendoorn
 • vestia
 • green
 • Mateboer
 • Klokgroep
 • nvt
 • Ariëns
 • SSW
 • Ploeg kozijnen
 • van Lierop
 • Meerwonen
 • van Zoelen