Asbestinventarisatie

Asbest is levensgevaarlijk wanneer asbestvezels vrijkomen en deze ingeademd worden. De vezels kunnen namelijk niet door het lichaam worden afgebroken. Het is daarom belangrijk om te weten waar asbest in het gebouw aanwezig is, wat de staat is van de asbesttoepassingen en welke risico’s het asbest met zich meebrengt. Dat is de reden waarom Alphaplan deze inventarisaties uitvoert in gebouwen.

De toepassingen van asbest bestaan al lang. In Nederland is asbest toegepast tot aan 1993. Vanwege de vele positieve eigenschappen was asbest een geliefd materiaal in gebouwen en woningen. Asbest is erg sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Als gekeken wordt naar de toepassingen van asbest kan onder meer gekeken worden naar:

 1. Asbestcement, als bouwstof voor dakbedekking (denk hierbij aan golfplaten en dakleien), rioleringsbuizen, schoorsteenkanalen, bloembakken, rechauds, etcetera. Wanneer dit de toepassing is zitten de vezels vaak vast en komen ze alleen vrij wanneer het materiaal beschadigd raakt.
 2. Spuitasbest, als isolerend en brandwerend afwerkmiddel.
 3. Asbestkoord, in kachels en ketels als afdichting.
 4. Vloerbedekking.

Bij een asbestinventarisatie registreren wij exact waar asbestverdachte situaties in gebouwen voorkomen. Daarnaast nemen wij monsters van het asbesthoudend materiaal. De situaties waar asbesthoudende materialen voorkomen, worden uitvoerig beschreven en accuraat vastgelegd. Dit gebeurt efficiënt met de Alphaplan app.

In de app kunnen eenvoudig alle monsters apart worden geregistreerd, waardoor een effectief en betrouwbaar overzicht ontstaat van het asbest in het complex. De asbestinventarisatie in het complex is hierdoor compleet en altijd inzichtelijk.

De app kan voor alle typen asbestinventarisatie worden gebruikt:
Een inventarisatie type A is een asbestinventarisatie van alle direct visueel waarneembare of met behulp van licht destructief onderzoek waarneembare asbesthoudende producten in het te inventariseren gebouw. Op basis van de type A inventarisatie kan een omgevingsvergunning voor de totaalsloop van het gebouw worden aangevraagd. Voorwaarde hierbij is een onbelemmerde en passende toegang tot alle te onderzoeken ruimten.

Een asbestinventarisatie type B wordt uitgevoerd in het geval tijdens de asbestinventarisatie type A wordt vastgesteld dat er een redelijk vermoeden is van niet direct waarneembare asbesthoudende producten. Een asbestinventarisatie type B is een asbestinventarisatie van alle niet direct waarneembare asbest en asbesthoudende producten die direct voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek zijn opgespoord en waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie is aangetast.

Een asbestinventarisatie type G wordt uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever. Het doel van deze inventarisatie is het inventariseren van alle direct waarneembare asbesthoudende producten om het aanwezige asbest in het gebouw te kunnen beheersen. Naast het maken van een rapport van de asbestinventarisatie wordt er een risicobeoordeling gemaakt met betrekking tot de gebruikssituatie en wordt een asbestbeheersplan opgesteld.

Een asbestinventarisatie type 0 wordt op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd. Het doel van deze asbestinventarisatie is het globaal vaststellen van de aanwezigheid van asbest in het te inventariseren gebouw. Op basis van deze asbestinventarisatie mag geen omgevingsvergunning worden aangevraagd.
De inspectie app voor asbestinventarisaties is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app voor asbestinventarisaties of één van onze andere apps contact met ons op.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

De apps van Alphaplan zijn al ingezet voor de onderstaande relaties.

 • duravermeer lang
 • heembouw
 • Logo-Stadgenoot
 • rondomwonen
 • Staedion
 • woonpartners-mh
 • gooi-en-omstreken-logo
 • coen hagendoorn
 • vestia
 • green
 • Mateboer
 • Klokgroep
 • nvt
 • Ariëns
 • SSW
 • Ploeg kozijnen
 • van Lierop
 • Meerwonen
 • van Zoelen