Energielabel

Het energielabel geeft de energieprestaties voor woningen weer. Zeer energiezuinige woningen krijgen een labelA++. Zeer energie onzuinige woningen krijgen label G.

Dit woninggebonden energielabel is voor verhuurders verplicht. Daarnaast is het energielabel voor woningeigenaren tijdens een woningoverdracht ook verplicht. Het energielabel wordt steeds belangrijker. Dit blijkt uit het feit dat het energielabel vanaf 2011 meeweegt in de maximale huurberekening van het waarderingsstelsel. Daarnaast worden sancties opgelegd wanneer een energielabel bij de woningen ontbreekt.

Het is daarom belangrijk dat een EPA opname secuur wordt uitgevoerd. Daarom heeft Alphaplan een inspectie app ontwikkeld waarmee de EPA opname efficiënt en secuur wordt geregistreerd. Belangrijk is dat er geen onderdelen kunnen worden overgeslagen en dat de resultaten direct digitaal beschikbaar zijn. Eventueel combineert Alphaplan de EPA opname met een bouwkundige opname om zo een integraal advies te geven.

Het energielabel kan een rol spelen bij uw ambitieniveau voorafgaand aan renovatie of (groot) onderhoud. Samen met u stelt Alphaplan een ambitieniveau vast en adviseren wij u welke maatregelen wij kunnen nemen om de eisen voor een bepaald energielabel te halen.

Alphaplan heeft meerdere adviseurs in dienst die gecertificeerd zijn om een energielabel voor een woning te mogen afgeven. Alphaplan gaf in 2012 voor woningen meer dan 16.000 energielabels af. Onze ervaren adviseurs werken conform de BRL 9500. Dit is de procescertificering voor het energielabel.

Voor de certificering dienen inspecties te worden verricht. Dit om duidelijk in kaart te brengen welke werkzaamheden nodig zijn om een bepaald label te verkrijgen. Deze inspecties kunnen wij effectief en betrouwbaar verrichten met gebruik van de app. Hiermee inventariseren we de verschillende bouwdelen en verkrijgen we een hoeveelheid digitale data die we in de totale database invoeren.

De beoordeling voor het energielabel is maatwerk. Een EPA-adviseur dient daarvoor de woning te bezoeken en de mogelijkheden om het energielabel te verhogen te beoordelen en in de app in te voeren. Ook neemt hij de wensen van de bewoners in acht. Daarna brengt de adviseur een advies uit, waarin hij uitlegt:

 1. Hoe energiezuinig de woning is;
 2. Hoe het energiegebruik kan worden teruggedrongen en het wooncomfort kan worden verbeterd;
 3. Wat de kosten zijn voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen;
 4. Wat de terugverdientijd is van de te nemen maatregelen.

Het EPA-rapport bestaat uit twee delen en een bijlage:

 1. Deel 1: het advies. In het advies staan de interessante maatregelen om het energielabel te kunnen verhogen.
 2. Deel 2: technische gegevens. Deze kunnen gebruikt worden om de offerteaanvragen te doen.
 3. Bijlage. In de bijlage staat een samenvatting van het advies over het energielabel. Ook staat er een overzicht in van de ingevulde EPA-software.

De EPA-adviseurs van Alphaplan hebben een speciale EPA-training gevolgd. Zij hebben verstand van zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten van een woning en van het energielabel.

De inspectie app voor epa opnames is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app voor epa opnames of één van onze andere apps contact met ons op.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

De apps van Alphaplan zijn al ingezet voor de onderstaande relaties.

 • duravermeer lang
 • heembouw
 • Logo-Stadgenoot
 • rondomwonen
 • Staedion
 • woonpartners-mh
 • gooi-en-omstreken-logo
 • coen hagendoorn
 • vestia
 • green
 • Mateboer
 • Klokgroep
 • nvt
 • Ariëns
 • SSW
 • Ploeg kozijnen
 • van Lierop
 • Meerwonen
 • van Zoelen