BIM

Het koppelen van vastgoedinformatie uit verschillende systemen leeft al geruime tijd. Soms met wisselende successen. Ook bij diverse woningbouwcorporaties. De vraag is ‘Hoe moet het BIM model op een efficiënt en pragmatische manier worden ingericht? Ofwel het model als spil in deze verzameling van data.

Bij de corporaties zijn over het algemeen meerdere datasystemen aanwezig. De uitdaging is de koppelingen tussen het model en deze datasystemen op een pragmatische en werkbare manier, tot stand te brengen

Dit geldt eveneens voor mogelijk nieuwe data. Alphaplan heeft diverse apps ontwikkeld, waaronder voor de inspecties van bestaande bouw. Een koppeling tussen de gegevens uit onder andere de Alphaplan inspectie apps en BIM kan uitkomst bieden.

Allereerst moet, voordat een model wordt opgezet, bepaald worden wat de functie ervan is (Wat willen we ermee doen?) Vervolgens bekijken we welk detailniveau daarbij behoort.

De overige informatie van de woningen wordt deels gekoppeld aan BIM door de al aanwezige data en/of door middel van een op maat gemaakte app. De informatie uit de database verwerken we niet in het basis BIM model, maar koppelen we aan het model en de bouwdelen in de BIM database. Hierdoor blijft het model overzichtelijk. Daarnaast is de BIM database gemakkelijk aan te passen door beheerders wanneer veranderingen aan de woning plaatsvinden. (Hiervoor dienen vooraf specifieke rechten te worden toegekend aan de specifieke personen.) Deze koppeling is mogelijk in iedere gewenste vorm.

meer

BIM Database

De informatie uit de opname voegen we toe aan de BIM database, maar nemen we niet in het BIM model op. We koppelen dit aan het model (adres). In het geval het een geometrische aanpassing is verwerken/wijzigen we dit wel in het model. Hierdoor blijft een algemeen model behouden, waarin beperkt informatie is verwerkt. Daarnaast voorzien we de BIM database ook met informatie over andere aspecten zoals woningwaardering, EPA-informatie, inbouwpakketten, brandveiligheidsaspecten van de complexen, mutaties, asbest en dergelijke. Gegevens voor het BIM model die mogelijk bij de meeste woningcorporaties al voorhanden zijn. Deze informatie voegen we toe via een koppeling met bestaande data of nieuwe data die uit de opnames en het gebruik van de apps komen. De informatie is per adres in te zien vanuit de BIM database.
Vooral de koppeling van BIM met asbestinformatie is interessant. Vanuit de overheid wordt het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) van kracht. Het systeem is een digitaal informatiesysteem dat de gehele asbestverwijderingsketen vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld brengt. Alle partijen die bij asbestverwijdering betrokken zijn (opdrachtgevers, inventarisatie- en saneringsbedrijven etc.) zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten. Het bijhouden in een separaat datasysteem is aan te bevelen.
Indien te weinig of geen data voorhanden is, is een inspectie met digitale registratie een uitkomst. Bijvoorbeeld met de Alphaplan apps. Vervolgens dient een koppeling van de database met het BIM model tot stand te komen.
De informatie tijdens de opnames wordt per adres ingevoerd. Hierdoor ontstaat voor iedere woning een apart overzicht met informatie over de woning / ruimte. Alphaplan kan meerdere soorten opnames tijdens dezelfde inspectie uitvoeren en aan BIM koppelen:

 • Asbestinventarisatie
 • Gegevens op woningniveau
 • EPA energielabelinformatie
 • Brandveiligheidstoets
 • Conditiemeting
 • Meerjarenonderhoudsprognose (MJOP)

Deze informatie leggen we vast in de database en gebruiken we voor informatie op woningniveau, maar ook voor informatie op complexniveau. Denkt u hierbij aan het genereren van data en hoeveelheden die voor MJOP’s kunnen worden gebruikt.
Alphaplan kan een goede en overzichtelijke BIM database maken en daarin alle informatie plaatsen.
De corporaties kunnen op een eenvoudige wijze deze database up-to-date houden en raadplegen. De informatie wijzigt automatisch op het moment dat onderhoud of mutatie aan de woningen plaatsvindt.
Een actuele BIM database met informatie over de woningen en de complexen is het resultaat. Hiermee is eenvoudig via een webviewer de informatie uit de BIM database van de betreffende woning in te zien. Elke ruimte, bijvoorbeeld een keuken, cv-installatie, meterkast wordt voorzien van een informatie-icoon.
Daarnaast kunt u die informatie uit de BIM database genereren, raadplegen, analyseren op woning, complex of andere niveaus.

 

Neem contact met ons op als u meer wil weten over onze apps.

De apps van Alphaplan zijn al ingezet voor de onderstaande relaties.

 • duravermeer lang
 • heembouw
 • Logo-Stadgenoot
 • rondomwonen
 • Staedion
 • woonpartners-mh
 • gooi-en-omstreken-logo
 • coen hagendoorn
 • vestia
 • green
 • Mateboer
 • Klokgroep
 • nvt
 • Ariëns
 • SSW
 • Ploeg kozijnen
 • van Lierop
 • Meerwonen
 • van Zoelen