NEN 2767

NEN 2767

De inspectie app voor mutatieonderhoud is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app voor mutatieonderhoud of één van onze andere apps contact met ons op. In Nederland wordt de conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties gemeten conform de NEN 2767. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De registratie wordt gedaan door een ervaren inspecteur. De inspecteur inspecteert ieder materiaal, elk element en iedere detaillering, en stelt daarbij vast wat de eventuele gebreken, de omvang daarvan en de intensiteit (als beschreven in NEN 2767) zijn. Wanneer deze objectief vastgestelde kenmerken samengevoegd worden, leidt dit tot een zogenaamde conditiescore. De mogelijke score loopt van 1 tot en met 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 op basis van NEN 2767 wordt door veel houders van vastgoedportefeuilles beschouwd als zijnde voldoende.

meer

Tot voor kort was er geen eenduidigheid in het vastleggen van de onderhoudsstaat van gebouwen. De norm was immers nog niet bekend. Er werd vanuit gegaan dat een inspectie, ongeacht de inspecteur, redelijk betrouwbaar was. De laatste tijd is steeds meer gezocht naar betrouwbaardere manieren om vastgoed te beoordelen, omdat niet alle inspecteurs met dezelfde bril inspecteren. De bezitters van vastgoed kregen daardoor veel problemen. Dat bleek enerzijds het geval te zijn wanneer twee verschillende inspecteurs naar gebouwen keken en anderzijds door de manier waarop de opname van de inspecteurs werd vertaald naar een advies. De behoefte aan een eenduidige en betrouwbare systematiek werd daardoor groter dan ooit. Die systematiek is er nu in de vorm van een conditiescore op basis van NEN 2767. Deze NEN 2767 is door Alphaplan vertaald naar de app Conditiemeting. De NEN 2767 beschrijft de onderdelen waar gebouwen uit bestaan en het meten van de onderhoudsstaat van gebouwen. Het doel van de NEN 2767 is een betrouwbare en eenduidige meetmethode te zijn voor het bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen. Volgens de conditiemeting bestaan gebouwen uit de volgende onderdelen:

 1. Bouwkundige onderdelen
 2. Installatietechnische onderdelen
 3. Transporttechnische onderdelen
 4. Werktuigbouwkundige onderdelen

De uitkomsten van de inspectie beoordeelt de inspecteur aan de hand van de gebrekenlijst uit NEN 2767. Dit is een lijst van gebreken die door NEN 2767 als ‘standaard’ worden aangemerkt voor de meest voorkomende materialen, elementen en details die op, in of aan een gebouw zitten. De uitkomst van deze beoordeling geeft het ‘gebrek’. Een gebrek kan volgens NEN 2767 ‘gering’, ‘serieus’ of ‘ernstig’ zijn. Het beoordelen van de uitkomsten vindt plaats op het kantoor van Alphaplan. Hierbij maakt de inspecteur gebruik van de ontvangen data uit de app. De waardes die hierop volgen zijn volgens NEN 2767 ‘omvang’ en ‘intensiteit’. Onder omvang wordt volgens NEN 2767 de mate verstaan waarin het genoemde gebrek voorkomt. De omvang wordt geclassificeerd als:

 1. Kleiner dan 2% (zeer licht aanwezig en slecht zichtbaar).
 2. Tussen de 2% en 10% (weinig aanwezig en matig zichtbaar).
 3. Tussen de 10% en 30% (goed zichtbaar).;
 4. Tussen de 30% en 70% (is duidelijk, meermaals aanwezig).
 5. Meer dan 70% (overduidelijk, bijna geheel aanwezig).

Onder intensiteit wordt volgens NEN 2767 verstaan in welke mate het gebrek is gevorderd in de ontwikkeling. De intensiteit wordt aangeduid als:

 1. Beginnend of beginstadium.
 2. Duidelijk aanwezig.
 3. Eindstadium.

De inspectie app voor NEN 2767 inspecties is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app voor NEN 2767 inspecties of één van onze andere apps contact met ons op.