Vastgoedbeheer

De inspectie app wordt ook ingezet voor gezond vastgoedbeheer. Elk beheer gaat om het verwerken van bruikbare informatie tot beslissingen. De Alphaplan apps kunnen alle aspecten van het vastgoed verwerken en de juiste informatie die voor het beheer nodig is opslaan.

Een belangrijk uitgangspunt voor het vastgoedbeheer is dat u over een actuele meerjarenonder-houdsprognose beschikt. De eerste stap om te komen tot een goed beheer is het bepalen van het onderhoudsbeleid, het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau en het opstellen van een meerjarenonderhoudsprognose. Dit kan met behulp van de apps.

Vanuit de meerjarenonderhoudsprognose kan de jaarbegroting voor het vastgoedbeheer worden opgesteld. Dit is feitelijk het eerste jaar van de prognose aangevuld met wensen/eisen voor vastgoedbeheer vanuit de opdrachtgever. Hiervoor gebruiken wij de digitale input vanuit de app.

”meer”
Na goedkeuring van de begroting is de jaarbegroting taakstellend en kan de uitvoering starten. Vervolgens kunt u de goedgekeurde werkzaamheden voor een goed vastgoedbeheer jaarlijks voorbereiden, uitvoeren, begeleiden, opleveren en financieel afsluiten.

Zoals hierboven al aangegeven, is het uitgangspunt voor het vastgoedbeheer dat u over een actuele meerjarenonderhoudsprognose beschikt en deze actueel houdt.

Het actualiseren/bijstellen van de meerjarenonderhoudsprognose is daarom een belangrijke stap die u moet zetten om een gezond vastgoedbeheer na te streven. Jaarlijks zult u men de prognose moeten indexeren, analyseren, beoordelen, aanpassen en doorschuiven (bijstellen van de begroting).

Het actualiseren van de meerjarenonderhoudsprognose kan om de drie jaar plaatsvinden.

Bij het actualiseren van het vastgoedbeheer wordt de degradatie van de bouwdelen beoordeeld met behulp van de inspectie app. Vanuit het bijgestelde actuele plan kunt u wederom de jaarbegroting voor een goed vastgoedbeheer herleiden.

Alphaplan adviseert voor de werkzaamheden in de meerjarenonder¬houdsprognose die regelmatig terugkeren een onderhoudscontract af te sluiten zodat u voor deze werkzaamheden jaarlijks geen offertetraject hoeft te starten.
De afgesloten contracten dienen actueel te blijven en bewaakt te worden.

Onder contractbeheer wordt in grote lijnen verstaan:

 • Het inventariseren welke onderhoudscontracten noodzakelijk zijn voor een goed vastgoedbeheer.
 • Het opvragen van de contracten en eventueel onderhandelen over de voorwaarden en financiën.
 • Het beheersen en beheren van de contracten voor het vastgoedbeheer.

De inspectie app is één van de Alphaplan apps die u of Alphaplan in kan zetten om uw inspectieresultaten digitaal vast te leggen. Op deze website vindt u een breed scala aan inspectie apps voor verschillende toepassingen. Neem voor de inspectie app of één van onze andere apps contact met ons op.

De apps van Alphaplan zijn al ingezet voor de onderstaande relaties.

 • duravermeer lang
 • heembouw
 • Logo-Stadgenoot
 • rondomwonen
 • Staedion
 • woonpartners-mh
 • gooi-en-omstreken-logo
 • coen hagendoorn
 • vestia
 • green
 • Mateboer
 • Klokgroep
 • nvt
 • Ariëns
 • SSW
 • Ploeg kozijnen
 • van Lierop
 • Meerwonen
 • van Zoelen